DR plany

Plány obnovy dat po havárii
Disaster recovery plány

 • Něco se pokazilo?
 • Co všechno se pokazilo?
 • Proč nefunguje moje IT, moje aplikace?
 • Komu mám zavolat?
 • Co musím nejdříve udělat?

Tak tohle jsou běžné otázky, když nefunguje to na co jste zvyklí a nemusí to být pouze v oblasti IT. Většina z nás pak hledá, proč to nejde, následně hledá, kam zavolat a nakonec, jak to opravit.
Podstata Disaster recovery je v neočekávaném zničení/havárii. DR plán nastavuje postupy, návaznosti, eskalace a další principy co dělat v případě kdy přijdete o celou serverovnu, část serverů, nebo všechna data.
Je to další návazný a logický krok k předchozím bodům, kterými jsou popis IT a optimalizace zálohování.
Záleží na vás, jak velká jste firma, jak moc chcete chránit svá data a jak moc potřebujete společné aplikace pro běh firmy.
Jsou firmy které si myslí že své servery od HW, přes operační systémy, databáze, konfigurace a uživatelská data obnoví za pár hodin… realita většinou bývá tvrdá v podobě zjištění, že aplikace nepoběží několik dní nebo týden.

Jak vám pomůžeme?

 • Projdeme s vašimi administrátory HW, aplikace, návaznosti, kontakty
 • Připravíme eskalační postupy
 • Dáme dohromady kontakty na všechny, které potřebujete, aby se vaše IT rozeběhlo z „nuly“
 • Vypracujeme schemata racků, návazností aplikací
 • Uvidíte časovou osu obnovy

Tento dokument vám pomůže v čase, kdy opravdu dojde k neočekávané havárii a vy nebudete hledat, ale pouze sáhnete „do šuplíku“ a budete vědět komu volat, jak dlouho mu to bude trvat a za jak dlouho to musí udělat, aby dodržel termíny, za které mu platíte (SLA).

Jak můžeme pokračovat ?

Na základě zjištění z vytváření tohoto plánu je možné

 • Doporučit úpravy v nastavení
 • Doporučit úpravy v platbách dodavatelům aby bylo optimalizováno SLA a cena služby
 • Vybudovat „DR site“ – druhou nezávislou lokalitu
 • Využít cloudových služeb
 • Optimalizovat zálohování

Mnoho firem a uživatelů si myslí, že potřebují všechny služby dostupné ihned a pořád, DR plány a DR řešení, ale ukazují, že některé služby jsou pro firmu a uživatele takové bez kterých se neobejde (ani minutu, ani hodinu, ani den..) a některé jsou méně důležité. Mnoho firem má také různý pohled na dobu výpadku a je to logické, banka a její karetní terminály musí běžet pořád, jinak nezaplatíte a banka nevydělá, ale to že si manager nevytiskne 2 dny svoji prezentaci v barvě, asi nebude mít na výdělek banky tak velký dopad… 🙂

A  třešnička na dortu celého DR řešení?

Najít rozumný kompromis a optimální vyvážení všech hodnot a požadavků obchodu, firmy, zákazníků, managementu a uživatelů.
Je jasné, že čím více má být aplikace dostupná a její výpadek se blížit k nule, tím více bude nul za částkou kterou musíte investovat do zajištění provozu. 🙁